Urząd Gminy Brzeźnica – Gmina Brzeźnica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Brzeźnica – Gmina Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica - centrum administracyjne w Brzeźnicy. Gmina Brzeźnica kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Brzeźnicy, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy Brzeźnica kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Brzeźnicy jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Brzeźnica kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Brzeźnica godziny otwarcia

Urząd Gminy Brzeźnica jest instytucją kluczową dla mieszkańców Brzeźnicy oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Brzeźnica, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Brzeźnica jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Brzeźnicy dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Brzeźnica

Adres: Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica

Telefon: 33 879 20 29 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Brzeźnica:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-17:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Brzeźnica

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Brzeźnicy jest Urząd Gminy Brzeźnica. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Brzeźnicy podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Brzeźnicy nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Brzeźnica można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Brzeźnica (UG Brzeźnica) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Brzeźnicy podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Brzeźnica, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Brzeźnicy wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Brzeźnicy składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Brzeźnica zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Brzeźnicy

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Brzeźnicy udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Brzeźnica

Liczba wyświetleń: 185Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS