Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska – Gmina Bukowina Tatrzańska

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska – Gmina Bukowina Tatrzańska

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej. Gmina Bukowina Tatrzańska informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej.

Kontakt Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska telefon

Sam Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Bukowina Tatrzańska telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Adres: Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Telefon: 18 200 08 70 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Bukowina Tatrzańska Urząd Gminy

Urząd Gminy Bukowinie Tatrzańskiej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Bukowiny Tatrzańskiej podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Bukowina Tatrzańska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej posiada indywidualne zadania.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej

Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Bukowina Tatrzańska zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Bukowiny Tatrzańskiej

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

Liczba wyświetleń: 330Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS