Urząd Gminy Chłopice – Gmina Chłopice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Chłopice – Gmina Chłopice

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Chłopice dostępny na stronie internetowej. Gmina Chłopice Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy w Chłopicach kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Chłopice. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Chłopicach posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Chłopice kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Chłopice kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Chłopicach

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Chłopice podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Chłopice organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Chłopicach są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Chłopice

Adres: Chłopice 156, 37-561 Chłopice

Telefon: 16 622 24 22,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chłopice:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Chłopice

Na stronie interesanci mogą znaleźć przydatne informacje na temat godzin otwarcia, kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Gminy Chłopice. Instytucja pełni ważną rolę w życiu gminy Chłopice i jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc oraz załatwić wiele kwestii administracyjnych.

W ramach swoich kompetencji Urząd Gminy Chłopice składa się z różnych wydziałów, z których każdy odpowiada za określone dziedziny. Na przykład, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nadzoruje procesy urbanistyczne, planowanie przestrzenne oraz kontrolę budowlaną na terenie gminy Chłopice. Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska, prowadzeniem działań związanych z ochroną przyrody oraz promocją zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, Urząd Gminy Chłopice pełni funkcję organizacyjną w zakresie obsługi spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, wystawianiem zaświadczeń i dokumentów, jak również udzielaniem informacji o bieżących sprawach administracyjnych. Dzięki temu, mieszkańcy gminy Chłopice mają możliwość skorzystania z różnorodnych usług w jednym miejscu, co przyczynia się do wygody i efektywności w załatwianiu swoich spraw.

Warto podkreślić, że UG Chłopice pełni funkcję publiczną, działającą na rzecz dobra społeczności lokalnej. Poprzez skoordynowanie działań i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Chłopice wspiera rozwój gminy, tworzy lepsze warunki życia dla mieszkańców oraz zapewnia skuteczne zarządzanie administracyjne.

Urząd Gminy Chłopice gospodarka odpadami

To właśnie Urząd Gminy Chłopice organizuje wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Chłopic. Wywóz odbywa się w ustalone dni. Harmonogram wywozu śmieci w Chłopicach można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Chłopice.

Mapa Urząd Gminy Chłopice

Liczba wyświetleń: 175Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS