Urząd Gminy Chmielno – Gmina Chmielno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Chmielno – Gmina Chmielno

Wydziały Urzędu Gminy Chmielno. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Chmielno. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Chmielno oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Chmielnie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Chmielno możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Chmielno, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Chmielno kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Chmielno uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Chmielnie

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Chmielno, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Chmielno. Aktualnie Urząd Gminy Chmielno działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Chmielnie. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Chmielno jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Chmielno

Adres: Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno

Telefon: 58 685 68 68,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chmielno:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-16:00
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Chmielno

Urząd Gminy Chmielno to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Chmielno oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Chmielnie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Chmielno – Urząd Gminy Chmielno – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Chmielna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Chmielna, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Chmielno mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Chmielna telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Chmielno Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Chmielnie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Chmielno. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Chmielno Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chmielna należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Chmielno wywóz śmieci

Urząd Gminy Chmielno wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Chmielnie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Chmielno

Liczba wyświetleń: 354Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS