Urząd Gminy Choceń – Gmina Choceń

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Choceń – Gmina Choceń

Urząd Gminy Choceń kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Choceń. Wydziały Urzędu Gminy Chocenia.

Urząd Gminy w Choceniu kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Choceniu udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Choceń kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Choceniu można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Choceniu jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Choceń, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Choceń możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Choceniu

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Choceniu są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Choceń, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Choceniu jest otwarty. Urząd Gminy Choceń godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Choceń jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Choceń

Adres: Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Telefon: 54 284 66 17,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Choceń:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 08:00-17:00
  • środa 07:30-15:00
  • czwartek 07:30-15:00
  • piątek 07:30-14:00

Gmina Choceń

Urząd Gminy Choceń to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Choceń. Urząd Gminy Choceń realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Choceń. Urząd Gminy Choceń pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Choceń odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Choceń jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Chocenia, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Choceniu. Urząd Gminy Choceń podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Choceń pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Choceń Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Choceniu należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Choceniu jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Choceń prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Choceniu można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Choceniu oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Choceń udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Choceniu odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Choceń

Liczba wyświetleń: 342Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS