Urząd Gminy Choczewo – Gmina Choczewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Choczewo – Gmina Choczewo

Urząd Gminy Choczewo – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Choczewo. Kontakt z UG w Choczewie przez telefon i online. Gmina Choczewo godziny otwarcia.

Kontakt Choczewo Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Choczewie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Choczewie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Choczewo kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Choczewie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Choczewo telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Choczewie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Choczewa, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Choczewie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Choczewo telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Choczewo

Adres: Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo

Telefon: 58 572 39 40 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Choczewo:

 • poniedziałek 7:30-17:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Choczewo

Urząd Gminy Choczewie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Choczewo jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Choczewo, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Choczewa została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Choczewa wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Choczewo czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Choczewo dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Choczewo dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Choczewie istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Choczewie dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Choczewo prawo jazdy

Urząd Gminy Choczewo pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Choczewo prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Choczewa przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Choczewo

Liczba wyświetleń: 787Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS