Urząd Gminy Chodel – Gmina Chodel

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Chodel – Gmina Chodel

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Chodlu, telefon, numer. Urząd Gminy Chodel godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Chodlu.

Urząd Gminy Chodel kontakt

Urząd Gminy Chodel kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Chodel poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Chodlu. Urząd Gminy Chodel kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Chodlu

Urząd Gminy Chodel jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Chodel możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Chodel godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Chodel

Adres: Partyzantów, 24-350 Chodel

Telefon: 81 827 73 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chodel:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Chodel

Urząd Gminy w Chodlu to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Chodla, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Chodla odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Chodla to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Chodel podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Chodel podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Chodel taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Chodel nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Chodel

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Chodlu odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Chodel wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Chodlu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Chodel. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Chodel obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Chodel

Liczba wyświetleń: 175Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS