Urząd Gminy Chorkówka – Gmina Chorkówka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Chorkówka – Gmina Chorkówka

Wydziały Urzędu Gminy Chorkówka. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Chorkówka. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Chorkówka oraz godziny otwarcia.

Kontakt Chorkówka Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Chorkówka jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Chorkówce? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówki. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Chorkówka godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Chorkówka kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Chorkówka telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Chorkówka jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Chorkówce jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Chorkówka telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Chorkówki, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Chorkówka

Adres: Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Telefon: (13) 438 69 30, (13) 438 69 31

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chorkówka:

  • Poniedziałek 7:00-17:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-13:00

Gmina Chorkówka

Urząd Gminy w Chorkówce stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Chorkówki. Urząd Gminy Chorkówka to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Chorkówka dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Chorkówki starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Chorkówka powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Chorkówka angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Chorkówka został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Chorkówka pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Chorkówki wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Chorkówce składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Chorkówka zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Chorkówki

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Chorkówce. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Chorkówce udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Chorkówka

Liczba wyświetleń: 225Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS