Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie – Gmina Chrzypsko Wielkie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie – Gmina Chrzypsko Wielkie

Wydziały Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Chrzypsko Wielkie oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie kontakt

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Chrzypsko Wielkie jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Chrzypsko Wielkie. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Chrzypsko Wielkie można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Chrzypsku Wielkim można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Chrzypsku Wielkim, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Chrzypsku Wielkim jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

Adres: Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

Telefon: 61 295 10 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie:

 • poniedziałek 07:30–15:30
 • wtorek 08:30–16:00
 • środa 07:30–15:30
 • czwartek 08:30–16:00
 • piątek 07:30–15:30

Gmina Chrzypsko Wielkie

W placówce jaką jest Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Chrzypsko Wielkie, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Chrzypska Wielkiego.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Chrzypska Wielkiego zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Chrzypska Wielkiego jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Chrzypska Wielkiego mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim.

Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Chrzypska Wielkiego dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

Liczba wyświetleń: 316Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS