Urząd Gminy Chybie – Gmina Chybie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Chybie – Gmina Chybie

Urząd Gminy Chybie dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Chybie telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Chybie adres.

Urząd Gminy w Chybiu kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Chybiu należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Chybie kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Chybia, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Chybiu, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Chybie.

Urząd Gminy Chybie godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Chybie są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Chybiu nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Chybie są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Chybie nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Chybie

Adres: ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Telefon: 33 856 1096, 33 856 1098

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chybie:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-16:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Chybie

Urząd Gminy w Chybiu jest instytucją zajmującą się zarządzaniem gminą Chybie. Zadaniem urzędu jest między innymi zbieranie podatków oraz opłat lokalnych, organizacja wyborów, jak i nadzór infrastruktury w Chybiu. Dodatkowo Urząd Gminy Chybie trzyma pieczę nad planowaniem przestrzennym oraz rozwojem gospodarczym. Urząd Gminy Chybie to ważna instytucja, szczególnie dla mieszkańców. Urząd Gminy Chybie pełni istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Poprzez koordynację działań, inwestycje w infrastrukturę oraz skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Chybie przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia atrakcyjnego środowiska do życia, pracy i rozwoju społeczności lokalnej.

Ważne jest zaznaczenie, że Urząd Gminy Chybie składa się z różnych wydziałów, z których każdy ma swoje specjalizacje i odpowiedzialności. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się kwestiami związanymi z transportem i komunikacją w gminie. Oferuje mieszkańcom możliwość załatwienia wielu spraw online, takich jak rejestracja pojazdu, wydawanie prawa jazdy czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności. Dodatkowo, Wydział Komunikacji zapewnia informacje na temat rozkładów jazdy, połączeń komunikacji publicznej i zasad bezpieczeństwa drogowego. Podział Urzędu Gminy Chybie na różne wydziały umożliwia sprawną organizację pracy i skuteczne zarządzanie. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość skierowania swoich spraw do odpowiedniego wydziału, co przyspiesza proces załatwiania administracyjnych formalności związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Chybie Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Chybiu należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Chybiu jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Chybie prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Chybiu można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Chybiu oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Chybie udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Chybiu odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Chybie

Liczba wyświetleń: 103Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS