Urząd Gminy Ciechanów – Gmina Ciechanów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Ciechanów – Gmina Ciechanów

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Ciechanowie — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Ciechanów. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Ciechanów.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Ciechanowa?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Ciechanowie, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Ciechanów, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Ciechanów.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Ciechanowa

Aby udać się do Urzędu Gminy Ciechanów, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Ciechanów mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Ciechanowie mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Ciechanów

Adres: Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

Telefon: 23 672 26 46,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Ciechanów:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Ciechanów oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Ciechanowie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Ciechanów – Urząd Gminy Ciechanów – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Ciechanowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Ciechanowa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Ciechanów mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Ciechanowa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Ciechanowa wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Ciechanowie składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Ciechanów zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Ciechanowa

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Ciechanowie. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Ciechanowie udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Ciechanów

Liczba wyświetleń: 298Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS