Urząd Gminy Ciężkowice – Gmina Ciężkowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Ciężkowice – Gmina Ciężkowice

Urząd Gminy Ciężkowice – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Kontakt z UG w Ciężkowicach przez telefon i online. Gmina Ciężkowice godziny otwarcia.

Urząd Gminy Ciężkowice kontakt

Urząd Gminy Ciężkowice umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Ciężkowice pozwala również mieszkańcom Ciężkowic, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Ciężkowice kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Ciężkowice godziny otwarcia

W Ciężkowicach Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Ciężkowice sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Ciężkowic, Urząd Gminy Ciężkowic godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Ciężkowice

Adres: Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

Telefon: 14 628 58 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Ciężkowice:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Ciężkowice

Urząd Gminy Ciężkowice to instytucja publiczna, zajmująca się sprawami związanymi z gminą Ciężkowice. Na stronie dostępne są godziny otwarcia, sposoby kontaktu z wydziałami oraz informacje o realizowanych sprawach. Gmina Ciężkowice obsługiwana przez Urząd Gminy Ciężkowic zajmuje się także dysponowaniem przydzielonym jej budżetem.

Wśród istotnych zadań, które Urząd Gminy Ciężkowice ma do wykonania, znajduje się również koordynacja różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy Ciężkowic. Te działania obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowę obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób, jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Ciężkowice pełni ważną rolę w promowaniu dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zauważyć, że Urząd Gminy Ciężkowice jest podzielony na wewnętrzne sekcje, które ułatwiają organizację pracy. Osoby składające wnioski lub zgłaszające sprawy w Urzędzie Gminy Ciężkowice powinny być świadome, do którego wydziału powinny się udać w zależności od rodzaju swojej sprawy. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Ciężkowic, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Ciężkowicach.

Urząd Gminy Ciężkowice Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Ciężkowice działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Ciężkowice. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ciężkowicach działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Ciężkowice dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Ciężkowice dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Ciężkowice może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ciężkowice wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Ciężkowice dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Ciężkowice

Liczba wyświetleń: 466Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS