Urząd Gminy Czeremcha – Gmina Czeremcha

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Czeremcha – Gmina Czeremcha

Godziny otwarcia Urząd Gminy w Czeremsze. Skontaktuj się telefonicznie z UG Czeremcha. Gmina Czeremcha kontakt, telefon, numer.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Czeremchy

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Czeremsze, warto sprawdzić informacje kontaktowe na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Obecnie Urząd Gminy Czeremcha kontakt zdalny umożliwia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i innych form komunikacji online. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub załatwienia sprawy można udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Czeremchy

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy Czeremchy, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową, na której są publikowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się upewnienie się, że urząd będzie otwarty w planowanym terminie.

Kontakt Urząd Gminy Czeremcha

Adres: ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

Telefon: 85 685 04 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czeremcha:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Czeremcha

W placówce jaką jest Urząd Gminy Czeremcha można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Czeremcha, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Czeremchy.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Czeremcha został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Czeremchy zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Czeremchy jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Czeremcha angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Wydziały Urzędu Gminy Czeremchy

Urząd Gminy Czeremcha to instytucja, która ma za zadanie zarządzać i administrować gminą, dbając o dobro jego mieszkańców, planując i realizując inwestycje, zarządzając infrastrukturą oraz prowadząc sprawy związane z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Aby jak najlepiej zrealizować swoje zadania Urząd Gminy Czeremcha został podzielony na wydziały wewnętrzne.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Czeremchy

Wydział Komunikacji to jedna z najważniejszych jednostek Urzędu Gminy Czeremchy, która zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw związanych z prawem jazdy. W placówce można uzyskać numer PKK, odebrać dokumenty związane z pojazdem oraz zarejestrować swój pojazd. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, warto skorzystać z systemu rezerwacji wizyty. Można również skontaktować się z Wydziałem Komunikacji bezpośrednio.

Mapa Urząd Gminy Czeremcha

Liczba wyświetleń: 373Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS