Urząd Gminy Czernikowo – Gmina Czernikowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Czernikowo – Gmina Czernikowo

Urząd Gminy Czernikowo - centrum administracyjne w Czernikowie. Gmina Czernikowo kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Czernikowa, godziny otwarcia, adres.

Kontakt Czernikowo Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Czernikowie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Czernikowie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Czernikowo kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Czernikowie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Czernikowo telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Czernikowie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Czernikowa, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Czernikowie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Czernikowo telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Czernikowo

Adres: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Telefon: 54 287 50 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czernikowo:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-17:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Gmina Czernikowo

Urząd Gminy Czernikowie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Czernikowo jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Czernikowo, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Czernikowa została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Czernikowa wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Czernikowo czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Czernikowo Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Czernikowo działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Czernikowo. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Czernikowie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Czernikowo dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Czernikowo dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Czernikowo może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Czernikowo wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Czernikowo dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Czernikowo

Liczba wyświetleń: 406Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS