Urząd Gminy Czosnów – Gmina Czosnów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Czosnów – Gmina Czosnów

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Czosnowie. Gmina Czosnów kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Czosnowie.

Urząd Gminy Czosnów kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Czosnowie możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Czosnów kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Czosnowie należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Czosnowie, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Czosnowie. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Czosnowie jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Czosnów. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Czosnowie możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Czosnów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Czosnowie są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Czosnowie. Instytucja Urzędu Gminy Czosnów jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Czosnów jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Czosnów

Adres: Gminna 6, 05-152 Czosnów

Telefon: 22 785 02 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czosnów:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 07:30-15:30
  • środa 07:30-15:30
  • czwartek 07:30-15:30
  • piątek 07:30-15:30

Gmina Czosnów

Pracownicy Urzędu Gminy Czosnów służą pomocą mieszkańcom Czosnowa w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach pracy oraz sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. W Urzędzie Gminy Czosnów można załatwić wiele spraw, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Czosnów jest ważnym punktem dla mieszkańców gminy Czosnów. UG Czosnów to istotne centrum dla lokalnych mieszkańców gminy Czosnów, gdzie można uzyskać potrzebne wsparcie w procesach administracyjnych.

Urząd Gminy Czosnów został zorganizowany wewnętrznie na wydziały, z których każdy pełni określone funkcje. Dzięki temu podziałowi, zadania administracyjne są skutecznie i efektywnie realizowane. Wśród istniejących wydziałów można wyróżnić Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdów i innymi kwestiami dot. transportu. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Czosnowie odpowiada za sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją zamieszkania i innymi aspektami związanymi z obywatelstwem.

Urząd Gminy Czosnów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Czosnowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Czosnów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Czosnów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czosnowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Czosnów wywóz śmieci

Urząd Gminy Czosnów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Czosnowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Czosnów

Liczba wyświetleń: 465Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS