Urząd Gminy Czyże – Gmina Czyże

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Czyże – Gmina Czyże

Kontakt Urząd Gminy Czyże - zobacz, jak skontaktować się z Gminą Czyże. Telefony Urzędu Gminy w Czyżach, numery kontaktowe. Urząd Gminy Czyże kontakt.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Czyż?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Czyżach, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Czyż umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Czyż można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Czyż

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Czyżach, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Czyż obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Czyże

Adres: Czyże 106, 17-207 Czyże

Telefon: 85 681 35 17,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czyże:

  • Poniedziałek 7:20-15:20
  • Wtorek 7:20-15:20
  • Środa 7:20-15:20
  • Czwartek 7:20-15:20
  • Piątek 7:20-15:20

Gmina Czyże

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Czyż jest Urząd Gminy Czyże. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Czyż podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Czyżach nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Czyże można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Czyże (UG Czyże) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Czyż podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Czyże, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Czyże Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji jest jednym z ważniejszych wydziałów w Urzędzie Gminy Czyże. W zakresie obowiązków wydziału leży wiele kwestii, w tym między innymi rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, przeglądów technicznych, a także wydawanie pozwoleń na transport w obrębie gminy Czyże. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Czyże jest także odpowiedzialny za dbanie oraz kontrolowanie spraw związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej gminy Czyże.

Mapa Urząd Gminy Czyże

Liczba wyświetleń: 210



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS