Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia – Gmina Dąbrowa Biskupia

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia – Gmina Dąbrowa Biskupia

Gmina Dąbrowa Biskupia kontakt dla mieszkańców Dąbrowy Biskupiej. Numery telefonu Urzędu Gminy Dąbrowy Biskupiej. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Dąbrowie Biskupiej należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Dąbrowy Biskupiej, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Dąbrowie Biskupiej, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Dąbrowa Biskupia.

Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Dąbrowie Biskupiej nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia

Adres: Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia

Telefon: 52 351 21 70,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 8:30-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Dąbrowa Biskupia

Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Dąbrowa Biskupia oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Dąbrowa Biskupia – Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Dąbrowy Biskupiej podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Dąbrowy Biskupiej, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Biskupia mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Dąbrowy Biskupiej telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Wydziały Urzędu Gminy Dąbrowy Biskupiej

W Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej istnieją różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalne zadania i zajmuje się różnymi sprawami. Na przykład, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami, Wydział Nieruchomości zarządza nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych wydziałów Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia ma swoje unikalne zadania i celem jest pomaganie mieszkańcom i dbanie o ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Dąbrowy Biskupiej

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Dąbrowy Biskupiej to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą załatwić różnego rodzaju formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału pomagają w sprawach takich jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Mapa Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia

Liczba wyświetleń: 278Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS