Urząd Gminy Daleszyce – Gmina Daleszyce

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Daleszyce – Gmina Daleszyce

Wydziały Urzędu Gminy Daleszyce. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Daleszyce. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Daleszyce oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Daleszyce kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Daleszyce można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Daleszyc. Telefoniczny kontakt z Gminą Daleszyce pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Daleszyce kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Daleszycach

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Daleszyce są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Daleszyce godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Daleszyc.

Kontakt Urząd Gminy Daleszyce

Adres: Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

Telefon: 41 317 16 94,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Daleszyce:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Daleszyce

Urząd Gminy Daleszyce to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Daleszyce. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Daleszyce oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Daleszyce. Urząd Gminy w Daleszycach pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Daleszyce jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Daleszyce powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Daleszyc. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Daleszycach.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Daleszyce mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Daleszyce odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Daleszyce Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Daleszycach należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Daleszycach jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Daleszyce prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Daleszycach można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Daleszycach oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Daleszyce udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Daleszycach odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Daleszyce

Liczba wyświetleń: 345Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS