Urząd Gminy Damasławek – Gmina Damasławek

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy w Damasławek - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Damasławek dostępne na stronie. Gmina Damasławek kontakt, telefon.

Kontakt Urząd Gminy Damasławek

Adres: Rynek 8, 62-110 Damasławek

Telefon: 85 681 35 17,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Damasławek

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek 7:30-16:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Damasławek

Urząd Gminy w danym mieście to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy w Damasławek mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Kontakt Damasławek Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Damasławek poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Damasławek kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Damasławek dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Damasławek telefon

Sam Urząd Gminy Damasławek, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Damasławek telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Damasławek telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Urząd Gminy Damasławek Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Damasławek działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Damasławek. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Damasławek działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Damasławek dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Damasławek dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Damasławek może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Damasławek wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Damasławek dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Damasławek

Liczba wyświetleń: 42Wyszukaj dodatkowe informacje: