Urząd Gminy Dębe Wielkie – Gmina Dębe Wielkie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Dębe Wielkie – Gmina Dębe Wielkie

Godziny otwarcia Urząd Gminy w Dębem Wielkiem. Skontaktuj się telefonicznie z UG Dębe Wielkie. Gmina Dębe Wielkie kontakt, telefon, numer.

Kontakt Dębe Wielkie Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Dębe Wielkie jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Dębem Wielkiem? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Dębego Wielkiego. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Dębe Wielkie godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Dębe Wielkie kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Dębe Wielkie telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Dębe Wielkie jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Dębem Wielkiem jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Dębe Wielkie telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Dębego Wielkiego, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Dębe Wielkie

Adres: Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

Telefon: 25 756 47 00 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dębe Wielkie:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 8:00-16:00
 • czwartek 8:00-18:00
 • piątek 8:00-14:00

Gmina Dębe Wielkie

Urząd Gminy w Dębem Wielkiem to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Dębego Wielkiego, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Dębego Wielkiego odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Dębego Wielkiego to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Dębe Wielkie Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Dębe Wielkie Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Dębe Wielkie. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Dębe Wielkie prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Dębe Wielkie można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Dębe Wielkie wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Dębe Wielkie

Liczba wyświetleń: 451Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS