Urząd Gminy Dobczyce – Gmina Dobczyce

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Dobczyce – Gmina Dobczyce

Wydziały Urzędu Gminy Dobczyce. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Dobczyce. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Dobczyce oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Dobczyce kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Dobczyce można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Dobczyc. Telefoniczny kontakt z Gminą Dobczyce pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Dobczyce kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Dobczycach

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Dobczyce są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Dobczyce godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Dobczyc.

Kontakt Urząd Gminy Dobczyce

Adres: Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Telefon: 12 372 17 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dobczyce:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 9:00-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Dobczyce

Urząd Gminy Dobczyce to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Dobczyce. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Dobczyce oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Dobczyce. Urząd Gminy w Dobczycach pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Dobczyce jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Dobczyce powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Dobczyc. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Dobczycach.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Dobczyce mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Dobczyce odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Dobczyce Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Dobczycach należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Dobczycach jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Dobczyce prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Dobczycach można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Dobczycach oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Dobczyce udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Dobczycach odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Dobczyce

Liczba wyświetleń: 404Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS