Urząd Gminy Dobrcz – Gmina Dobrcz

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Dobrcz – Gmina Dobrcz

Wydziały Urzędu Gminy Dobrcz. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Dobrcz. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Dobrcz oraz godziny otwarcia.

Kontakt Dobrcz Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Dobrczu poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Dobrcz kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Dobrczu dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Dobrcz telefon

Sam Urząd Gminy Dobrcz, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Dobrcz telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Dobrcz telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Dobrcz

Adres: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz

Telefon: 52 364 80 10 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dobrcz:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Dobrcz Urząd Gminy

Urząd Gminy Dobrczu to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Dobrcz odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Dobrcz jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Dobrcza podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Dobrcz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Dobrcz tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Dobrcza posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Dobrcz Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich to jedna z jednostek wewnętrznych Urzędu Gminy w Dobrczu. W Wydziale Spraw Obywatelskich mieszkańcy gminy Dobrcz mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Urząd Gminy Dobrcz dowody osobiste

W Urzędzie Gminy Dobrcz można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wniosek trzeba złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminy Dobrcz, nie ma możliwości przesłania prośby poprzez ePUAP. Wraz z wnioskiem należy przedstawić aktualne zdjęcie, które będzie umieszczone na dowodzie osobistym. Po dokonaniu wszystkich formalności poprawnie Urząd Gminy Dobrcz wyda w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Dobrcz

Liczba wyświetleń: 596Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS