Urząd Gminy Dobroń – Gmina Dobroń

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Dobroń – Gmina Dobroń

Wydziały Urzędu Gminy Dobroń. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Dobroń. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Dobroń oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Dobroń kontakt

Urząd Gminy Dobroń na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Dobroniu można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Dobroń kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Dobroń godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Dobroniu są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Dobroń jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Dobronia jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Dobronia są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Dobroń.

Kontakt Urząd Gminy Dobroń

Adres: 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

Telefon: 43 677 26 83,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dobroń:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Dobroń

W placówce jaką jest Urząd Gminy Dobroń można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Dobroń, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Dobronia.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Dobroń został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Dobronia zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Dobronia jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Dobroń angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Dobroń Wydziały

Struktura organizacyjna, obowiązująca w instytucji jaką jest Urząd Gminy w Dobroniu jest ustalona odgórnie na podstawie określonych ustaw, które są przypisane do urzędu. UG Dobroń jest podzielony na wydziały wykonujące ustalone działania. Pracownicy konkretnych stanowisk mają przydzielone zadania typowe dla konkretnego wydziału w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

Urząd Gminy Dobroń druki do pobrania

Wszelkie niezbędne druki do pobrania Urząd Gminy Dobroń udostępnia na swojej stronie internetowej. Każdy interesant ma prawo je pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić oraz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dobroń. Dodatkowo osoby, które chcą zaoszczędzić wiele czasu, mogą wysłać formularze drogą elektroniczną. Jest to o wiele łatwiejszy sposób i nie wymaga konieczności wychodzenia z domu.

Mapa Urząd Gminy Dobroń

Liczba wyświetleń: 469Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS