Urząd Gminy Duszniki – Gmina Duszniki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Duszniki – Gmina Duszniki

Gmina Duszniki kontakt dla mieszkańców Dusznik. Numery telefonu Urzędu Gminy Dusznik. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Dusznikach.

Kontakt Duszniki Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Duszniki jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Dusznikach. Urząd Gminy Duszniki kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Duszniki jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Dusznikach zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Dusznik rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Duszniki telefon

Urząd Gminy w Dusznikach jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Duszniki możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Dusznikach jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Duszniki telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Duszniki

Adres: Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Telefon: 61 291 90 75 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Duszniki:

 • poniedziałek 8:00-17:00
 • wtorek 8:00-15:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 7:00-15:00
 • piątek 7:00-15:00

Gmina Duszniki

Urząd Gminy w Dusznikach jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Dusznik, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Urząd Gminy Duszniki to jednostka, która zapewnia wykonanie uchwał rady miasta oraz realizację zadań przewidzianych przez prawo dla miasta lub gminy. Na jego czele Urzędu Gminy Duszniki stoi wójt lub burmistrz.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Dusznik odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Dusznik wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Dusznik realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Urząd Gminy Duszniki podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Dusznik mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Duszniki podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Dusznikach.

Urząd Gminy Duszniki dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Duszniki, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Dusznik dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Duszniki

Liczba wyświetleń: 291Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS