Urząd Gminy Dywity – Gmina Dywity

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Dywity – Gmina Dywity

Urząd Gminy Dywity kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Dywitach. Gmina Dywity informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Dywitach.

Kontakt Dywity Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Dywitach poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Dywity kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Dywitach dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Dywity telefon

Sam Urząd Gminy Dywity, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Dywity telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Dywity telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Dywity

Adres: Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

Telefon: 89 524 76 40, 512 01 60

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dywity:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 07:30-15:30

Dywity Urząd Gminy

Urząd Gminy Dywitach to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Dywity odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Dywity jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Dywit podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Dywity zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Dywity tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Dywit posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Dywity wydziały

Urząd Gminy Dywity jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Dywity wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Dywit pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Dywit, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Dywity Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Dywity, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Dywity,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Dywity.

Urząd Gminy Dywity prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Dywity, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Dywity trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Dywity

Liczba wyświetleń: 467Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS