Urząd Gminy Działdowo – Gmina Działdowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Działdowo – Gmina Działdowo

Urząd Gminy w Działdowie - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Działdowie dostępne na stronie. Gmina Działdowo kontakt, telefon.

Urząd Gminy w Działdowie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Działdowo możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Działdowo, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Działdowo kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Działdowo uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Działdowie

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Działdowo, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Działdowo. Aktualnie Urząd Gminy Działdowo działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Działdowie. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Działdowo jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Działdowo

Adres: Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

Telefon: 23 697 07 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Działdowo:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Działdowo

Urząd Gminy Działdowo jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Działdowie. Urząd Gminy Działdowo jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Działdowa znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Działdowo, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Działdowie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Działdowo jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Działdowo powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Działdowa natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Działdowie.

Urząd Gminy Działdowo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Działdowo podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Działdowo taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Działdowo nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Działdowo

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Działdowie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Działdowo wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Działdowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Działdowo. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Działdowo obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Działdowo

Liczba wyświetleń: 221Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS