Urząd Gminy Elbląg – Gmina Elbląg

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Elbląg – Gmina Elbląg

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Elblągu. Gmina Elbląg kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Elblągu.

Kontakt Elbląg Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Elblągu mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Elblągu, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Elbląg kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Elblągu jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Elbląg telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Elblągu. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Elbląga, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Elblągu jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Elbląg telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Elbląg

Adres: ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg

Telefon: 55 234-18-84,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Elbląg:

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 7:00-15:00
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Elbląg

Urząd Gminy Elblągu to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Elbląg jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Elbląg, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Elbląga została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Elbląga wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Elbląg czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Elbląg Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji jest jednym z ważniejszych wydziałów w Urzędzie Gminy Elbląg. W zakresie obowiązków wydziału leży wiele kwestii, w tym między innymi rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, przeglądów technicznych, a także wydawanie pozwoleń na transport w obrębie gminy Elbląg. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Elbląg jest także odpowiedzialny za dbanie oraz kontrolowanie spraw związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej gminy Elbląg.

Mapa Urząd Gminy Elbląg

Liczba wyświetleń: 170Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS