Urząd Gminy Fabianki – Gmina Fabianki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Fabianki – Gmina Fabianki

Urząd Gminy Fabianki kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Fabiankach. Gmina Fabianki informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Fabiankach.

Urząd Gminy Fabianki kontakt

Urząd Gminy Fabianki na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Fabiankach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Fabianki kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Fabianki godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Fabiankach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Fabianki jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Fabianek jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Fabianek są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Fabianki.

Kontakt Urząd Gminy Fabianki

Adres: Fabianki 4, 87-811 Fabianki

Telefon: 54 251 72 10 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Fabianki:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 07:30-17:00
  • środa 07:30-15:30
  • czwartek 07:30-15:30
  • piątek 07:30-14:00

Gmina Fabianki

W placówce jaką jest Urząd Gminy Fabianki można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Fabianki, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Fabianek.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Fabianki został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Fabianek zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Fabianek jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Fabianki angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Fabianki Wydziały

Struktura organizacyjna, obowiązująca w instytucji jaką jest Urząd Gminy w Fabiankach jest ustalona odgórnie na podstawie określonych ustaw, które są przypisane do urzędu. UG Fabianki jest podzielony na wydziały wykonujące ustalone działania. Pracownicy konkretnych stanowisk mają przydzielone zadania typowe dla konkretnego wydziału w Urzędzie Gminy w Fabiankach.

Urząd Gminy Fabianki druki do pobrania

Wszelkie niezbędne druki do pobrania Urząd Gminy Fabianki udostępnia na swojej stronie internetowej. Każdy interesant ma prawo je pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić oraz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Fabianki. Dodatkowo osoby, które chcą zaoszczędzić wiele czasu, mogą wysłać formularze drogą elektroniczną. Jest to o wiele łatwiejszy sposób i nie wymaga konieczności wychodzenia z domu.

Mapa Urząd Gminy Fabianki

Liczba wyświetleń: 836Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS