Urząd Gminy Filipów – Gmina Filipów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Filipów – Gmina Filipów

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Filipowie. Gmina Filipów kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Filipowie.

Urząd Gminy w Filipowie kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Filipowie udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Filipów kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Filipowie można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Filipowie jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Filipów, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Filipów możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Filipowie

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Filipowie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Filipów, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Filipowie jest otwarty. Urząd Gminy Filipów godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Filipów jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Filipów

Adres: Garbaska 2, 16-424 Filipów

Telefon: 87 569 60 81,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Filipów:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Filipów

Urząd Gminy Filipów to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Filipów. Urząd Gminy Filipów realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Filipów. Urząd Gminy Filipów pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Filipów odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Filipów jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Filipowa, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Filipowie. Urząd Gminy Filipów podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Filipów pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Filipów Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Filipowie należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Filipowie jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Filipów prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Filipowie można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Filipowie oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Filipów udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Filipowie odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Filipów

Liczba wyświetleń: 220Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS