Urząd Gminy Frysztak – Gmina Frysztak

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Frysztak – Gmina Frysztak

Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Frysztaku – telefon, kontakt. Aktualne godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Frysztak. Co można załatwić w Urzędzie Gminy Frysztak?

Urząd Gminy w Frysztaku kontakt

Urząd Gminy Frysztak umożliwia wszystkim interesantom. Kontakt z Urzędem Gminy w Frysztaku można uzyskać na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa. W tym calu należy napisać wiadomość z zapytaniem oraz wysłać ją na odpowiedni adres e-mail. Urząd Gminy Frysztak kontakt umożliwia także stacjonarnie poprzez osobistą wizytę w instytucji. Jednak w przypadku, gdy ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, można także skorzystać z formy telefonicznej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Frysztaku

Kontakt w Urzędzie Gminy w Frysztaku można uzyskać w godzinach jego otwarcia, dlatego przed skontaktowaniem się z instytucją, warto w pierwszej kolejności sprawdzić godziny, w których są obsługiwani interesanci. Urząd Gminy Frysztak jest otwarty od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Frysztaku nie prowadzi stacjonarnej i telefonicznej obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Frysztak

Adres: ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Telefon: 17 277 71 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Frysztak:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Frysztak

Pracownicy Urzędu Gminy Frysztak służą pomocą mieszkańcom Frysztaka w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach pracy oraz sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. W Urzędzie Gminy Frysztak można załatwić wiele spraw, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Frysztak jest ważnym punktem dla mieszkańców gminy Frysztak. UG Frysztak to istotne centrum dla lokalnych mieszkańców gminy Frysztak, gdzie można uzyskać potrzebne wsparcie w procesach administracyjnych.

Urząd Gminy Frysztak został zorganizowany wewnętrznie na wydziały, z których każdy pełni określone funkcje. Dzięki temu podziałowi, zadania administracyjne są skutecznie i efektywnie realizowane. Wśród istniejących wydziałów można wyróżnić Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdów i innymi kwestiami dot. transportu. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Frysztaku odpowiada za sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją zamieszkania i innymi aspektami związanymi z obywatelstwem.

Urząd Gminy Frysztak podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Frysztak podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Frysztak taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Frysztak nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Frysztak

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Frysztaku odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Frysztak wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Frysztaku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Frysztak. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Frysztak obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Frysztak

Liczba wyświetleń: 456Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS