Urząd Gminy Gardeja – Gmina Gardeja

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Gardeja kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Gardei. Gmina Gardeja informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Gardei.

Kontakt Urząd Gminy Gardeja

Adres: Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

Telefon: 55 262 40 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gardeja

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-16:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Gmina Gardeja

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Gardei jest Urząd Gminy Gardeja. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Gardei podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Gardei nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Gardeja można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Kontakt Gardeja Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Gardei poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Gardeja kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Gardei dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Gardeja telefon

Sam Urząd Gminy Gardeja, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Gardeja telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Gardeja telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Urząd Gminy Gardeja podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Gardei mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

  • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
  • użytkownikami wieczystych gruntów,
  • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Gardeja podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Gardei.

Urząd Gminy Gardeja dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Gardeja, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Gardei dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Gardeja

Liczba wyświetleń: 63Wyszukaj dodatkowe informacje: