Urząd Gminy Gdów – Gmina Gdów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Gdów – Gmina Gdów

Urząd Gminy w Gdowie – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Gdów. Metody kontaktu z UG Gdów – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Gdów.

Urząd Gminy Gdów kontakt

Urząd Gminy Gdów umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Gdów pozwala również mieszkańcom Gdowa, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Gdów kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Gdów godziny otwarcia

W Gdowie Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Gdów sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Gdowa, Urząd Gminy Gdowa godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Gdów

Adres: Gdów 40, 32-420 Gdów

Telefon: 12 251 41 66 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gdów:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Gdów

Urząd Gminy w Gdowie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Gdowa i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Gdów mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Gdów ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Gdów (UG Gdów). W przypadku Gdowa, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Gdowie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Gdów została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Gdowa powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Gdów Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Gdów, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Gdów Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Gdowa korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Gdów prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Gdów będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Gdowa. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Gdów do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Gdów

Liczba wyświetleń: 281Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS