Urząd Gminy Gilowice – Gmina Gilowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Gilowice – Gmina Gilowice

Urząd Gminy Gilowice – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Gilowice. Kontakt z UG w Gilowicach przez telefon i online. Gmina Gilowice godziny otwarcia.

Kontakt Gilowice Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Gilowicach mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Gilowicach, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Gilowice kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Gilowicach jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Gilowice telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Gilowicach. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Gilowic, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Gilowicach jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Gilowice telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Gilowice

Adres: Krakowska 40, 34-322 Gilowice

Telefon: 33 865 30 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gilowice:

  • poniedziałek 7:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Gilowice Urząd Gminy

Urząd Gminy Gilowicach to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Gilowice odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Gilowice jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Gilowic podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Gilowice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Gilowice tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Gilowic posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Gilowice Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Gilowicach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Gilowice. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Gilowice Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gilowic należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Gilowice wywóz śmieci

Urząd Gminy Gilowice wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Gilowicach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Gilowice

Liczba wyświetleń: 511Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS