Urząd Gminy Głowaczów – Gmina Głowaczów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Głowaczów – Gmina Głowaczów

Wydziały w Urzędzie Gminy w Głowaczowie. Telefon Urzędu Gminy Głowaczów, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Głowaczowa.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Głowaczowa

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Głowaczowie, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Głowaczowa

Mieszkańcy Głowaczowa, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Głowaczów jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Głowaczów godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Głowaczów

Adres: Rynek 35, 26-903 Głowaczów

Telefon: 48 623 10 75,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Głowaczów:

  • Poniedziałek 7:15-16:00
  • Wtorek 7:15-15:00
  • Środa 7:15-15:00
  • Czwartek 7:15-15:00
  • Piątek 7:15-15:00

Gmina Głowaczów

Urząd Gminy w Głowaczowie stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Głowaczowa. Urząd Gminy Głowaczów to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Głowaczów dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Głowaczowa starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Głowaczów powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Głowaczów angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Głowaczów został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Głowaczów pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Głowaczów wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Głowaczowa wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Głowaczów wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Głowaczów odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Głowaczów odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Głowaczów. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Głowaczów przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Głowaczów

Liczba wyświetleń: 245Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS