Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój – Gmina Goczałkowice-Zdrój

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój – Gmina Goczałkowice-Zdrój

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Kontakt z UG w Goczałkowicach-Zdroju przez telefon i online. Gmina Goczałkowice-Zdrój godziny otwarcia.

Kontakt Goczałkowice-Zdrój Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Goczałkowicach-Zdroju mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Goczałkowic-Zdroju, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Goczałkowicach-Zdroju jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

Adres: Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Telefon: 32 210 71 85,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:00
  • środa 7:30-15:00
  • czwartek 7:30-15:00
  • piątek 7:30-15:00

Goczałkowice-Zdrój Urząd Gminy

Urząd Gminy Goczałkowicach-Zdroju to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Goczałkowic-Zdroju podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Goczałkowic-Zdroju posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goczałkowic-Zdroju należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój wywóz śmieci

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

Liczba wyświetleń: 199Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS