Urząd Gminy Goleniów – Gmina Goleniów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Goleniów – Gmina Goleniów

Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Goleniowie – telefon, kontakt. Aktualne godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Goleniów. Co można załatwić w Urzędzie Gminy Goleniów?

Urząd Gminy Goleniów kontakt

Urząd Gminy Goleniów na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Goleniowie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Goleniów kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Goleniów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Goleniowie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Goleniów jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Goleniowa jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Goleniowa są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Goleniów.

Kontakt Urząd Gminy Goleniów

Adres: plac Lotników 1, 72-100 Goleniów

Telefon: 91 469 82 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Goleniów:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Goleniów

Urząd Gminy Goleniów to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Goleniów. W Urzędzie Gminy Goleniów mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Goleniów.

Urząd Gminy Goleniów pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Goleniowie, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Goleniów odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Goleniów został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Goleniów powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Goleniowa, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Goleniowa. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Goleniów mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Goleniów odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Goleniowa

Urząd Gminy w Goleniowie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Goleniowie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Goleniów czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Goleniowa

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Goleniowa mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Goleniowa, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Goleniów

Liczba wyświetleń: 290Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS