Urząd Gminy Górno – Gmina Górno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Górno – Gmina Górno

Wydziały Urzędu Gminy Górno. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Górno. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Górno oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Górno kontakt

Urząd Gminy Górno kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Górno poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Górnie. Urząd Gminy Górno kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Górnie

Urząd Gminy Górno jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Górno możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Górno godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Górno

Adres: Łysicka 13, 26-008 Górno

Telefon: 41 302 30 18,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Górno:

  • poniedziałek 7:30-17:30
  • wtorek 7:30-15:00
  • środa 7:30-15:00
  • czwartek 7:30-15:00
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Górno

Urząd Gminy Górno to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Górno oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Górnie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Górno – Urząd Gminy Górno – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Górna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Górna, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Górno mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Górna telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Górna

W Urzędzie Gminy w Górnie istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Górna na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Górna

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Górna to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Górno

Liczba wyświetleń: 409Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS