Urząd Gminy Granowo – Gmina Granowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Granowo – Gmina Granowo

Kontakt z Urzędem Gminy w Granowie dla mieszkańców gminy Granowo. Kontakt Urząd Gminy Granowo – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Granowie.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Granowa?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Granowie, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Granowa

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Granowie, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Granowo. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Granowa jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Granowo

Adres: Sportowa 2, 62-066 Granowo

Telefon: 61 447 20 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Granowo:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Granowo

Urząd Gminy Granowo to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Granowo oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Granowie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Granowo – Urząd Gminy Granowo – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Granowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Granowa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Granowo mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Granowa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Granowo gospodarka odpadami

To właśnie Urząd Gminy Granowo organizuje wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Granowa. Wywóz odbywa się w ustalone dni. Harmonogram wywozu śmieci w Granowie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Granowo.

Mapa Urząd Gminy Granowo

Liczba wyświetleń: 214Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS