Urząd Gminy Grodków – Gmina Grodków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Grodków – Gmina Grodków

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Grodków. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Grodkowie przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Grodków wydziały, dowód osobisty.

Urząd Gminy w Grodkowie kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Grodkowie korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Grodków kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Grodkowie. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Grodków jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Grodków kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Grodków możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Grodków godziny otwarcia

Urząd Gminy Grodków jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Grodkowie. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Grodkowie. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Grodków

Adres: Warszawska 29, 49-200 Grodków

Telefon: 77 404 03 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Grodków:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-17:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 8:00-14:00

Gmina Grodków – Urząd Gminy w Grodkowie

Urząd Gminy w Grodkowie jest instytucją publiczną, która ma za zadanie zarządzać i dbać o swoją gminę i mieszkańców Grodkowa. W tym celu zajmuje się wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymywaniem porządku i czystości, inwestycjami i rozwojem infrastruktury. Pracownicy UG Grodków utrzymują stały kontakt z mieszkańcami Grodkowa oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Grodkowa (UG) umożliwia wójtowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację określonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Grodkowa, regulamin ustalony przez organ wykonawczy precyzuje strukturę i funkcjonowanie Urzędu Gminy Grodkowa, gdzie petenci mają możliwość skierowania się do odpowiedniego wydziału w zależności od swojej konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Grodków Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Grodkowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Grodków. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Grodków Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Grodkowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Grodków wywóz śmieci

Urząd Gminy Grodków wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Grodkowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Grodków

Liczba wyświetleń: 424Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS