Urząd Gminy Grodzisk – Gmina Grodzisk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Grodzisk – Gmina Grodzisk

Gmina Grodzisk kontakt dla mieszkańców Grodziska. Numery telefonu Urzędu Gminy Grodziska. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Grodzisku.

Urząd Gminy Grodzisk kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Grodzisku możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Grodzisk kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Grodzisku należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Grodzisku, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Grodzisku. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Grodzisku jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Grodzisk. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Grodzisku możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Grodzisk godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Grodzisku są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Grodzisku. Instytucja Urzędu Gminy Grodzisk jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Grodzisk jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Grodzisk

Adres: 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk

Telefon: 85 654 84 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Grodzisk:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Grodzisk

Urząd Gminy Grodzisk to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Grodzisk. W Urzędzie Gminy Grodzisk mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Grodzisk.

Urząd Gminy Grodzisk pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Grodzisku, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Grodzisk odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Grodzisk został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Grodzisk powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Grodziska, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Grodziska. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Grodzisk mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Grodzisk odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Wydziały Urzędu Gminy Grodziska

W Urzędzie Gminy Grodziska istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Grodziska znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Grodziska ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Grodzisk.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Grodziska

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Grodziska to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Grodziska obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Grodzisk

Liczba wyświetleń: 178Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS