Urząd Gminy Grunwald – Gmina Grunwald

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Grunwald – Gmina Grunwald

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Grunwaldzie — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Grunwald. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Grunwald.

Urząd Gminy w Grunwaldzie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Grunwaldzie można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Grunwaldzie trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Grunwald jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Grunwald należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Grunwald kontakt z mieszkańcami Grunwaldu prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Grunwald godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Grunwaldzie, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Grunwald godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Grunwaldzie nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Grunwald

Adres: Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd

Telefon: (89) 642 69 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Grunwald:

  • poniedziałek 7:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Gmina Grunwald

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Grunwaldzie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Grunwald czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Grunwald jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Grunwaldzie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Grunwaldzie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Grunwald stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Grunwald zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Grunwald podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Grunwald podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Grunwald taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Grunwald nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Grunwald

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Grunwaldzie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Grunwald wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Grunwaldzie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Grunwald. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Grunwald obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Grunwald

Liczba wyświetleń: 508Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS