Urząd Gminy Iława – Gmina Iława

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Iława – Gmina Iława

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Iławie. Gmina Iława kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Iławie.

Urząd Gminy w Iławie kontakt

Urząd Gminy Iława umożliwia wszystkim interesantom. Kontakt z Urzędem Gminy w Iławie można uzyskać na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa. W tym calu należy napisać wiadomość z zapytaniem oraz wysłać ją na odpowiedni adres e-mail. Urząd Gminy Iława kontakt umożliwia także stacjonarnie poprzez osobistą wizytę w instytucji. Jednak w przypadku, gdy ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, można także skorzystać z formy telefonicznej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Iławie

Kontakt w Urzędzie Gminy w Iławie można uzyskać w godzinach jego otwarcia, dlatego przed skontaktowaniem się z instytucją, warto w pierwszej kolejności sprawdzić godziny, w których są obsługiwani interesanci. Urząd Gminy Iława jest otwarty od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Iławie nie prowadzi stacjonarnej i telefonicznej obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Iława

Adres: Generała Władysława Andersa 2a, 14-202 Iława

Telefon: 89 649 08 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Iława:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Gmina Iława

Urząd Gminy Iława to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Iława. Urząd Gminy Iława realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Iława. Urząd Gminy Iława pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Iława odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Iława jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Iławy, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Iławie. Urząd Gminy Iława podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Iława pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Iława Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Iławie należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Iławie jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Iława prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Iławie można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Iławie oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Iława udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Iławie odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Iława

Liczba wyświetleń: 355Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS