Urząd Gminy Iwkowa – Gmina Iwkowa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Iwkowa – Gmina Iwkowa

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Iwkowej. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Iwkowa, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Iwkowa kontakt, telefon, adres.

Kontakt Iwkowa Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Iwkowej poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Iwkowa kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Iwkowej dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Iwkowa telefon

Sam Urząd Gminy Iwkowa, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Iwkowa telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Iwkowa telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Iwkowa

Adres: Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa

Telefon: 14 684 40 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Iwkowa:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 8:00-15:45
  • Środa 8:00-15:45
  • Czwartek 8:00-15:45
  • Piątek 8:00-15:45

Gmina Iwkowa

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Iwkowa można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Iwkowa. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Iwkowa mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Iwkowa pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Iwkowa angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Iwkowa został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Iwkowej

Urząd Gminy w Iwkowej składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Iwkowej, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Iwkowa zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Iwkowej

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Iwkowej. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Iwkowa

Liczba wyświetleń: 273Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS