Urząd Gminy Izbicko – Gmina Izbicko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Izbicko – Gmina Izbicko

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Izbicko, telefon, numer. Urząd Gminy Izbicko godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Izbicko.

Urząd Gminy w Izbicko kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Izbicko. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Izbicko posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Izbicko kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Izbicko kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Izbicko

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Izbicko podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Izbicko organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Izbicko są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Izbicko

Adres: ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko

Telefon: (77) 461 72 60, (77) 461 72 21

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Izbicko:

  • poniedziałek: 7:30-17:00
  • wtorek: 7:30-15:30
  • środa: 7:30-15:30
  • czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-14:00
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Izbicko

Urząd Gminy Izbicko to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Izbicko oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Izbicko mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Izbicko – Urząd Gminy Izbicko – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Izbicko podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Izbicko, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Izbicko mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Izbicko telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Izbicko Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji jest jednym z ważniejszych wydziałów w Urzędzie Gminy Izbicko. W zakresie obowiązków wydziału leży wiele kwestii, w tym między innymi rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, przeglądów technicznych, a także wydawanie pozwoleń na transport w obrębie gminy Izbicko. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Izbicko jest także odpowiedzialny za dbanie oraz kontrolowanie spraw związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej gminy Izbicko.

Mapa Urząd Gminy Izbicko

Liczba wyświetleń: 192Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS