Urząd Gminy Jabłonna – Gmina Jabłonna

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Jabłonna – Gmina Jabłonna

Urząd Gminy w Jabłonnej – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Jabłonna. Metody kontaktu z UG Jabłonna – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Jabłonna.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Jabłonnej?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Jabłonnej, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Jabłonnej umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Jabłonnej można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Jabłonnej

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Jabłonnej, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Jabłonnej obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Jabłonna

Adres: Modlińska 152, 05-110 Jabłonna

Telefon: 22 767 73 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jabłonna:

  • poniedziałek 8:00-18:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-14:00

Gmina Jabłonna

W placówce jaką jest Urząd Gminy Jabłonna można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Jabłonna, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Jabłonnej.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Jabłonna został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Jabłonnej zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Jabłonnej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Jabłonna angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Jabłonna Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Jabłonna, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Jabłonna Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Jabłonnej korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Jabłonna prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Jabłonna będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Jabłonnej. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Jabłonna do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Jabłonna

Liczba wyświetleń: 403Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS