Urząd Gminy Jaktorów – Gmina Jaktorów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Jaktorów – Gmina Jaktorów

Urząd Gminy Jaktorów kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Jaktorowie. Gmina Jaktorów informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Urząd Gminy Jaktorów kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Jaktorów można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Jaktorowa. Telefoniczny kontakt z Gminą Jaktorów pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Jaktorów kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jaktorowie

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Jaktorów są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Jaktorów godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Jaktorowa.

Kontakt Urząd Gminy Jaktorów

Adres: Warszawska 33, 96-313 Jaktorów

Telefon: 46 856 40 26 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jaktorów:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:00

Gmina Jaktorów

Urząd Gminy Jaktorów to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Jaktorów oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Jaktorowie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Jaktorów – Urząd Gminy Jaktorów – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Jaktorowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Jaktorowa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Jaktorów mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Jaktorowa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Jaktorów Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Jaktorów działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Jaktorów. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaktorowie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Jaktorów dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Jaktorów dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Jaktorów może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jaktorów wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Jaktorów dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Jaktorów

Liczba wyświetleń: 588Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS