Urząd Gminy Jedlicze – Gmina Jedlicze

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Jedlicze – Gmina Jedlicze

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedlicze. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Jedliczu przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Jedlicze wydziały, dowód osobisty.

Kontakt Jedlicze Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Jedliczu mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Jedliczu, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Jedlicze kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Jedliczu jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Jedlicze telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Jedliczu. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Jedlicza, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Jedliczu jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Jedlicze telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Jedlicze

Adres: Rynek 6, 38-460 Jedlicze

Telefon: 13 435 22 07,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jedlicze:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 7:00-15:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 7:00-15:00
 • piątek 7:00-15:00

Gmina Jedlicze

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Jedlicza jest Urząd Gminy Jedlicze. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Jedlicza podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Jedliczu nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Jedlicze można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Jedlicze (UG Jedlicze) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Jedlicza podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Jedlicze, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Jedlicze Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Jedlicze Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Jedlicze. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Jedlicze prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Jedlicze można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Jedlicze wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Jedlicze

Liczba wyświetleń: 640Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS