Urząd Gminy Jednorożec – Gmina Jednorożec

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Jednorożec – Gmina Jednorożec

Urząd Gminy Jednorożec dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Jednorożec telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Jednorożec adres.

Urząd Gminy Jednorożec kontakt

Urząd Gminy Jednorożec kontakt z interesantami realizuje na kilka sposobów. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy w Jednorożcu można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Jednorożcu, należy wysyłać na powyższy adres e-mail. Pracownicy Urzędu Gminy Jednorożec, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Kolejnym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Jednorożec, jest osobiste odwiedzenie placówki. Gdy istotne jest to, aby kontakt uzyskać jak najszybciej, zaleca się kontakt z Urzędem Gminy Jednorożca przez telefon. Podany powyżej telefon Urzędu Gminy Jednorożca kieruje do centrali placówki, gdzie można uzyskać potrzebne informacje. Chcąc skontaktować się z konkretnym wydziałem, konsultant telefoniczny Urzędu Gminy Jednorożca może przekierować połączenie lub przekazać informacje na temat innych numerów kontaktowych w placówce Urzędu Gminy Jednorożca.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jednorożcu

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jednorożcu są jednoznaczne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Ważne jest to, żeby przed kontaktowaniem się z instytucją, sprawdzić godziny pracy Urzędu Gminy Jednorożec. Urząd Gminy Jednorożec jest otwarty od poniedziałku do piątku. W weekendy instytucja nie jest czynna. Warto także przed odwiedzeniem placówki umówić wizytę.

Kontakt Urząd Gminy Jednorożec

Adres: Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec

Telefon: 29 751 70 30,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jednorożec:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Jednorożec

Urząd Gminy w Jednorożcu to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Jednorożca i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Jednorożec mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Jednorożec ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Jednorożec (UG Jednorożec). W przypadku Jednorożca, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Jednorożcu precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Jednorożec została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Jednorożca powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Jednorożec Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Jednorożcu zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Jednorożec. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Jednorożec Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jednorożca należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Jednorożec wywóz śmieci

Urząd Gminy Jednorożec wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Jednorożec

Liczba wyświetleń: 50Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS