Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny – Gmina Juchnowiec Kościelny

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny – Gmina Juchnowiec Kościelny

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny - centrum administracyjne w Juchnowcu Kościelnym. Gmina Juchnowiec Kościelny kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Juchnowca Kościelnego, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Aktualnie Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Juchnowcu Kościelnym. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Adres: Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Telefon: 85 713 28 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Juchnowiec Kościelny

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Juchnowca Kościelnego i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Juchnowiec Kościelny ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny (UG Juchnowiec Kościelny). W przypadku Juchnowca Kościelnego, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Juchnowca Kościelnego powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Juchnowca Kościelnego

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Juchnowiec Kościelny czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Juchnowca Kościelnego

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Juchnowca Kościelnego mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Juchnowca Kościelnego, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Liczba wyświetleń: 311Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS