Urząd Gminy Kamienica Polska – Gmina Kamienica Polska

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Kamienica Polska – Gmina Kamienica Polska

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Kamienicy Polskiej — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kamienica Polska. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Kamienica Polska.

Urząd Gminy Kamienica Polska kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Kamienica Polska można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Kamienicy Polskiej. Telefoniczny kontakt z Gminą Kamienica Polska pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Kamienica Polska kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kamienica Polska są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Kamienica Polska godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Kamienicy Polskiej.

Kontakt Urząd Gminy Kamienica Polska

Adres: ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

Telefon: 34 327 33 38,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kamienica Polska:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-16:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Kamienica Polska

W placówce jaką jest Urząd Gminy Kamienica Polska można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Kamienica Polska, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Kamienicy Polskiej.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Kamienica Polska został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Kamienicy Polskiej zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Kamienicy Polskiej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Kamienica Polska angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Kamienica Polska Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich to jedna z jednostek wewnętrznych Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej. W Wydziale Spraw Obywatelskich mieszkańcy gminy Kamienica Polska mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Urząd Gminy Kamienica Polska dowody osobiste

W Urzędzie Gminy Kamienica Polska można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wniosek trzeba złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminy Kamienica Polska, nie ma możliwości przesłania prośby poprzez ePUAP. Wraz z wnioskiem należy przedstawić aktualne zdjęcie, które będzie umieszczone na dowodzie osobistym. Po dokonaniu wszystkich formalności poprawnie Urząd Gminy Kamienica Polska wyda w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Kamienica Polska

Liczba wyświetleń: 252Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS